ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسیده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
ده پرسشی که کتاب به آنها می‌پردازد: 1. جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می‌کنند؟ 2. معنای انسان بودن چیست؟ 3. چگونه جامعه به وجود می‌آید؟ 4. چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ 5. چرا به آنچه می‌کنیم اعتقاد داریم؟ 6. آیا انسان‌ها آزادند؟ 7. چرا همه نمی‌توانند مانند ما باشند؟ 8. چرا تیره بختی در جهان وجود دارد؟ 9. آیا فرد به راستی دگرگونی ایجاد می‌کند؟ 10. آیا جامعه شناسی مهم است؟ + آیا باید درباره افراد به تعمیم پرداخت؟برخی از جملات کتاب

- این باورهای مردم نیست که حقیقت را تبیین می‌کند، بلکه چگونگی رسیدن به باورهایشان است که تعیین کننده حقیقت است.

- اگر بخواهیم که افراد به نظام عقیدتی نهادی شده‌ای باور نداشته باشند حضور جامعه شناسی خالی از خطر نیست. از این روست که جامعه شناسی انتقادی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پیشرفت نکرد.

- دورکهایم بارها این پرسش را مطرح می‌کند: آیا بدون توافقی مشترک درباره اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی خطا، آزادی می‌تواند وجود داشته باشد.

- درواقع در بیشتر جهان امروز نابرابری هنوز خواست خداوند پنداشته می‌شود و در بیشتر موارد مردم می‌آموزند که وقت و نیروی خود را صرف کارهای دیگری غیر از کوشش برای تغییر جامعه برای برابرترکردن آن کنند.

- برابری مانند آزادی است: نه تنها خود به خود به وجود نمی‌آید بلکه تنها با مراقبت و هوشیاری همیشگی امکان پذیر است.

- از نظر من هنگامی که افراد به طور ضمنی یا آشکار واژه «باید» را به کار می‌برند٬ نشان می‌دهند درباره ارزش‌ها بحث می‌کنند. در آن حالت است که کسی همیشه به قضاوت ارزشی می‌پردازد.

- قوم مداری یک ایدئولوژی است٬ یک شیوه تفکر که افراد از آن استفاده می‌کنند تا برای خود و دیگران ستم بر مردمی را که مانند آنها نیستند٬ توجیه کنند. جایی که ستم وجود دارد٬ قوم مداری تشویق می‌شود.

- ما باید ادبیات بخوانیم٬ هنر را درک کنیم و زیست شناسی و جامعه شناسی را مطالعه کنیم تا از آنچه توجیه‌گران جامعه‌ی موجود می‌خواهند ما بدانیم رها شویم و به سطحی برسیم که بتوانیم واقعیت را به شیوه‌ای دقیق‌تر و بی‌غرضانه‌تر مشاهده کنیم.

جوئل شارونمشخصات کتاب

عنوان: ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

نویسنده: جوئل شارون

ترجمه: منوچهر صبوری

نشر: نی

چاپ دهم 1391

368 صفحه

قیمت: 7500 تومان

................

پ.ن: به نظرم برای کسانی که به مباحث جامعه شناسی علاقه مند هستند و یا می‌خواهند در مورد این علم اطلاعاتی به دست بیاورند خوب است. کتاب ساده و روان نوشته شده و برای عموم می‌تواند مفید باشد. هرچند ممکن است برای کسانی که عادت به خواندن این گونه کتاب‌ها ندارند کمی حوصله سر بر به نظر برسد.