اندیشه های بنیادی در جامعه شناسیاندیشه های بنیادی در جامعه شناسی
در این کتاب مهم‌ترین موضوعات و مسائل عصر حاضر و جامعهٔ پست‌مدرن با اندیشه‌های نظریه‌پردازان برجسته‌ای، که تفکر جامعه‌شناسی در اواخر قرن 19 یعنی مهم‌ترین نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی را پدید آوردند، پیوند یافته است. نویسنده مطرح می‌کند که چگونه پیشگامان جامعه‌شناسی، که شاهد دگرگونی‌های شتابان و گسترده در جوامع خود بودند، به اندیشیدن دربارهٔ علل این دگرگونی‌ها و کوشش برای پیش‌بینی روندهای آینده پرداختند و بدین‌سان جست‌وجوی جامعه‌شناسانه را آغاز کردند. این اندیشه‌های بنیادی پیرامون چهار موضوع اصلی: جامعهٔ صنعتی، دموکراسی، فردگرایی و مدرنیته متمرکز گردیده‌اند. (از پشت جلد کتاب)

کتاب را می‌توانید از اینجا تهیه کنید.

برخی از جملات کتاب

- مارکس معتقد بود که اگر بنا باشد جامعه‌یِ صنعتی جامعه‌ای غیر استثماری شود، باید اساسا به نظام اقتصادی دیگری تبدیل گردد که وی به آن با عنوان سوسیالیسم یا کمونیسم اشاره می‌کرد. مارکس کاملا روشن نکرد که این نظام اقتصادی چگونه خواهد بود، اما تفاوت اساسی بین این نظام اقتصادی و نظام سرمایه داری این است که این نظام جامعه‌ای بی‌طبقه به وجود خواهد آورد.

- لیپست توسعه اقتصادی را که منجر به پدید آمدن طبقه متوسط فراگیر، با ثبات و راضی می‌شود شرط لازم اما ناکافی برای دموکراسی می‌دانست. عوامل دیگری نیز اهمیت اساسی دارند، از جمله نقش مهمی که بر ارزش‌های فرهنگی در نظر گرفته می‌شود. دموکراسی بر فرهنگی تکیه دارد که آرمان‌های برابری خواهانه، مدارا، به رسمیت شناختن مخالف و نارضایی سیاسی، اعتقاد به آزادی بیان و اجتماعات و احترام به قانون و حقوق اساسی بشر را رواج می‌دهد.

- فرانک وبستر: «با مطالعه اندیشه‌های یورگن هابرماس درباره تاریخ حوزه عمومی، ممکن نیست بتوان از این نتیجه گیری کرد که آینده آن ناپایدار است خودداری کرد. تبیین او از تکامل اخیر آن تلخ و دلسرد کننده است: سرمایه‌داری پیروز است؛ توانایی تفکر انتقادی در حداقل است؛ در دوره شرکت‌های بزرگ فراملیِ رسانه‌های همگانی و فرهنگ فراگیر تبلیغات تجارتی، حوزه عمومی هیچ جایگاهی ندارد.»

- معمولا پذیرفته می‌شود که فردگرایی یکی از ویژگی‌های مشخص جهان مدرن است، زیرا مردم توانسته‌اند خود را از اجبارهای جامعه سنتی رها سازند و عموما نیز فرض می‌شود آن‌گاه که فردگرایی در فرهنگ و روان‌شناسی اجتماعی جامعه‌ای ریشه می‌گیرد، وجود پایه‌های جدید نظم اخلاقی ضروری می‌شود.

- ویتنی پوپ: «هر چه میزان کنش متقابل اجتماعی کم‌تر باشد، احساسات جمعی ضعیف‌تر است؛ هر چه احساسات جمعی ضعیف‌تر باشد، یگانگی اجتماعی ضعیف‌تر است؛ هرچه یگانگی اجتماعی ضعیف‌تر باشد، افراد کمتر به منافع اجتماعی نظر دارند؛ هر چه افراد کمتر به منافع اجتماعی نظر داشته باشند، در زندگی معنای کمتری می‌یابند و میزان خودکشی اجتماعی زیادتر می‌شود.

پیتر کیویستومشخصات کتاب

عنوان: اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی

نویسنده: پیتر کیویستو

ترجمه: منوچهر صبوری

نشر: نی

چاپ هشتم 1390

246 صفحه

قیمت: 7500 تومان

........................

پ.ن: فضای کتاب کمی خشک و رسمی است و به کتاب‌های درسی شباهت دارد (گویا هدف نوشته شدن کتاب نیز همین بوده است). با این حال به نظرم برای کسانی که می‌خواهند با مفاهیم اولیه جامعه شناسی امروز آشنا شوند کتاب خوبی است.