دوستی دارم که معاون کتابخانه‌یِ یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران است (در همین کتاب فروشی با او آشنا شدم!)‏ در پست قبلی پیغامی گذاشته بود و از مشتری‌های هدهد درخواست کرده بود، ده کتاب پیشنهادی خودشان را بنویسند تا از این پیشنهادها برای خرید کتاب‌های کتابخانه استفاده کند. خوشحال می‌شوم ده کتاب پیشنهادی خود را در بخش کامنت‌های این پست بنویسید (ترجیحا رمان، داستان و کتاب‌های عمومی)

این لیست ده‌تایی من:

۱. "از دو که حرف می‌زنم از چه حرف" - نویسنده: هاروکی موراکامی - نشر چشمه

۲. "دوست بازیافته" - نویسنده:  فرد اولمن - نشر ماهی

۳. "کلیسای جامع" - نویسنده:  ریموند کارور - نشر نیلوفر

۴. "ظرافت جوجه تیغی" - نویسنده: موریل باربری - نشر کندوکاو

۵. "اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری" - نویسنده:  ایتالوکالوینو - نشر آگه

۶. "این مردم نازنین" - نویسنده: رضا کیانیان - نشر مشکی

۷. "تارک دنیا مورد نیاز است" - نویسنده: میک جکسن - نشر چشمه

۸. "زندگی، جنگ و دیگر هیچ" - نویسنده: اوریانا فالاچی - نشر امیرکبیر

۹. "منهای دو" - نویسنده: ساموئل بنشریت - نشر قطره

۱۰: "بار هستی" - نویسنده: میلان کوندرا - نشر نیلوفر

و ...